Jazyk našeho severního souseda se během necelých deseti let stal druhou běžně nejpoužívanější řečí v Anglii. Pokud se připočte i Wales, klesá sice polština až na třetí místo, za velštinu. Odstup je však malý – velšsky mluví 562 tisíc lidí, polsky jen o šestnáct tisíc méně. Prudký nástup polštiny je pro Anglii dramatickou jazykovou změnou – jde o výsledek evropské integrace, velkého rozšíření EU v roce 2004.

Polština předstihla asijské jazyky Do té doby soupeřily o druhé místo v Anglii asijské jazyky – urdština, paňdžábština, bengálština či gudžáratština. Za jazyky z Indického poloostrova následuje arabština, francouzština, čínština a portugalština.

Pro 4,2 miliónu lidí (8 procent obyvatel) v Anglii není angličtina hlavním jazykem.
Statistici v zemi napočítali 49 hlavních jazyků, které mají více než 15 tisíc uživatelů.

Zároveň se zjistilo, že 138 tisíc obyvatel Anglie anglicky vůbec neumí a že na severozápadě, ve West Midlands, ji 28 procent tamních obyvatel ovládá velmi špatně.