Slovenská informační služba (SIS) tyto informace nepotvrdila, ale ani nevyvrátila. SIS pouze uvedla, že v souvislosti s loňským světovým šampionátem přijala aktivní bezpečnostní opatření.

Televize v této souvislosti upozornila, že agenti SIS mohou fyzicky zasáhnout pouze v případě, pokud by zásah policie nebo jiných bezpečnostních složek přišel pozdě, hrozily by ztráty na životech nebo majetku. Takovou situaci v průběhu šampionátu nezaznamenali.