Dělníci nešťastnou náhodou vypustili kyselinu dusičnou HNO3 do zásobníku, kde byl hydroxid sodný NaOH, přičemž došlo k reakci, při které se uvolnila voda a dusičnan sodný NaN03. Vzniklý ledek se používá jako konzervant i hnojivo, ale je to především silné okysličovadlo a má tendenci explodovat, zvláště pokud se hořící hasí a voda se přeměňuje v páru. Dá se z něj také vyrábět střelný prach.

Nebezpečná je i sama kyselina dusičná, jedna z nejsilnějších vůbec. Plynné sloučeniny dusíku mohou zas poleptat tkáně.

Hasiči se snažili po celou noc ochladit nádrže s látkou, aby odvrátili explozi. V úterý ráno se ale situace zhoršila, a tak musely být povolány posily z Hamburku.

Zasahující hasiči musejí být střídáni po dvaceti minutách a musejí si vyměnit také ochranný oděv, který v agresivním prostředí déle nevydrží.