Z vyšetřování vyplynulo, že Kokkarne v roce 2008 předepsal morfium po telefonu. Instrukce předal sestře během vyřizování soukromých záležitostí na internetu. Seniorům, kteří měli bolesti, předepsal desetinásobně vyšší dávky morfia, než je běžné. Oba pacienti z domova pro seniory postižené Alzheimerovou chorobou a demencí na předávkování v dalších dnech zemřeli.

Kokkarne následně policii lhal, když vypověděl, že v době, kdy morfium předepisoval, se zároveň snažil vyhledat vhodného specialistu pro pacienta trpícího poruchami spaní, zaznělo u soudu.

Lékař z Worksopu v hrabství Nottinghamshire podle listu Daily Maily obvinění ze zabití v důsledku nedbalosti popírá.