„Zpovídat se z hříchů přes internet je jako vychovávat děti po telefonu,“ uvedl kněz. Zdůraznil, že katolická církev tuto formu zpovědi nepřipouští, protože má úctu k člověku. Zpověď je příliš důležitá na to, aby přímý kontakt duchovního s věřícím mohla nahradit jiná forma kontaktu.

„Hovořit o svých hříších v přítomnosti zpovědníka je sice těžší, než je napsat do počítače, ale v bezprostředním kontaktu s knězem je účinnější uzdravující funkce zpovědi,“ zdůraznil kněz Dziewiecki.

Zpovědník si nejen vyslechne hříchy věřícího, ale zároveň ho žádá o jejich nápravu. Pokud se třeba někdo přizná, že si půjčil peníze a nevrátil je, kněz mu nedá rozhřešení, dokud tak neučiní.

„Všichni jsme marnotratní synové a dcery, ale šťastní jsou jen ti, kteří se radikálně mění a už hříchy nepáchají,“ dodal ještě kněz. Zdůraznil přitom, že část věřících své hříchy zatajuje. Do této oblasti patří hlavně hříchy spáchané v sexuální oblasti, ale také nadměrné užívání alkoholu a drog. „Jde o smutný následek civilizačního egoismu,“ podotkl v závěru kněz Dziewiecky.