Jak ale uniklo z ministerstva dopravy, zjednodušení bude spočívat v tom, že za přestupky, jež přímo neohrožují bezpečnost (např. vjezd do „zelené zóny“ bez povinné známky) se nebudou ukládat trestné body.

Místo dosavadních sedmi kategorií přestupků mají být od konce roku 2013 jen dvě.

V první budou přestupky, jež jsou dosud do tří bodů a nově za 1 (např. překročení max. rychlosti v obci o 21 km), ve druhé ty, které jsou teď za 3–7 bodů a příště budou za 2 (např. jízda na červenou, tísnění).

Při dosažení čtyř bodů bude řidič písemně upozorněn z centrálního registru přestupků ve Flensburgu, při šesti dostane „poslední varování“ a při osmi (dosud při 18) už přijde o řidičák.

Totéž ho čeká, stejně jako dosud, v případě, že při řízení spáchá trestný čin – usedne za volant pod vlivem alkoholu, drog či jiných návykových látek, uteče od nehody, způsobí při zaviněné nehodě zranění či smrt apod.

Každé bodové hodnocení bude v registru zaznamenáno jednotlivě a také tak promlčeno – jednobodové se promlčí po dvou letech, dvoubodové po třech. Bodový stav si může řidič snížit účastí na příslušných školeních.