Podle rozhodnutí soudu měla být porušena její práva na ochranu před nelidským a ponižujícím nakládáním a rovněž práva na ochranu soukromého a rodinného života. Evropský soud odmítl tvrzení, že sterilizace byla vykonaná ze zdravotních důvodů.

Podle soudu není sterilizace život zachraňující zákrok a k jejímu vykonání byl nevyhnutelný informovaný souhlas stěžovatelky. Ta sice se zákrokem souhlasila, ale nebyla si vědoma důsledků a nebyla ji nabídnuta alternativa.

Soud potvrdil, že romské ženy byly v nemocnicích násilně sterilizované bez jejich informovaného souhlasu.Vanda Durbáková, advokátka

Podle názoru soudu nebyl postup personálu prešovské nemocnice v souladu s principy respektování lidské důstojnosti, protože ženě nebylo umožněné přijmout svobodné rozhodnutí.

„Způsob, jakým se personál nemocnice choval, byl paternalistický, protože v praxi nebyly stěžovatelce nabídnuty žádné další možnosti, pouze to, aby souhlasila s procedurou, kterou lékaři považovali za vhodnou,“ uvedl soud ve svém rozhodnutí. Soud konstatoval, že sterilizace těžce zasáhla do fyzické integrity stěžovatelky, protože byla zbavena reprodukčních schopností. Nemocniční personál podle soudu ignoroval její právo na možnost volby.

Právní zástupkyně stěžovatelky Vanda Durbáková rozhodnutí soudu přivítala. „Soud potvrdil, že romské ženy byly v nemocnicích násilně sterilizované bez jejich informovaného souhlasu,“ uvedla. Další právní zástupkyně stěžovatelky Barbora Bukovská vyzvala slovenskou vládu, aby přestala popírat, že k násilné sterilizaci žen na Slovensku docházelo a omluvila se všem obětem této nezákonné praxe a odškodnila je.

Žena, které bylo odškodnění přiznané, byla sterilizovaná v prešovské nemocnici 23. srpna 2000 při porodu druhého dítěte. Při bolestech krátce před porodem jí měl zdravotnický personál dát podepsat žádost o sterilizaci. Údajně jí řekli, že pokud to nepodepíše, při dalším porodu zemře ona nebo její dítě. Žena nerozuměla, co slovo sterilizace znamená, ale žádost ve strachu podepsala. Slovenské soudy včetně Ústavního soudu SR její stížnosti zamítly. V roce 2007 se proto obrátila k Evropskému soudu.