Občanští aktivisté před tím položili květy k památníku SNP. „Ďurčanský byl iniciátorem nejtvrdších antisemitských zákonů. Byl to člověk, který 1. září 1944 pronesl ve Slovenském rozhlase projev proti povstání a vyslovil podporu nacistické okupaci Slovenska. Tento člověk byl právoplatně odsouzený k trestu smrti jako válečný zločinec a rozsudek nebyl nikdy zrušen,“ cituje agentura TASR občanského aktivistu Eduarda Chmelára.

Konstatoval, že na Slovensku dosud nestojí žádná socha vůdců povstání generálů Jána Goliana a Rudolfa Viesta, ale množí se sochy fašistických vůdců. Chmelár upozornil, že například prezident fašistického Slovenského štátu má sochu v obci Čakajovce.

Ďurčanský zastával funkci ministra zahraničí Slovenského štátu a byl jedním z iniciátorů protižidovské politiky válečné Slovenské republiky. Na konci druhé světové války uprchl do Argentiny. V roce 1952 se vrátil do Mnichova, kde v roce 1974 zemřel. V nepřítomnosti byl odsouzen k trestu smrti.

Primátor Rajce Ján Rybárik obhajoval odhalení busty tím, že Ďurčanský je slavným rodákem města a v jeho osobě převládá víc pozitiv než negativ.