Generálky se zúčastnili také svědci - Williamův mladší bratr princ Harry a mladší sestra Kate Philippa. Přítomni byli i nevěstini rodiče.

Snoubenci přijeli v koloně aut, pozdravováni stovkami vzrušených zvědavců a turistů. O samotném průběhu zkoušky, či o tom, jak dopadla, nezveřejnila princova kancelář žádné podrobnosti.

Video

Cizinci jsou svatbou téměř posedlí, táboří před Westminsterským opatstvím. Zdroj: Reuters/Stream.cz

Snoubenci absolvovali podobných zkoušek už několik, ale žádnou v tisícileté katedrále, kde budou za přítomnosti 1900 hostů v pátek oddáni.