Stav dětí je už stabilizovaný a jejich život není ohrožen. Porodila je náhradní matka z Ukrajiny. Jeden z Francouzů, který se je pokoušel odvézt, byl jejich pokrevní otec.

Oba muži tvrdili, že chtěli dvojčatům vyřídit francouzský pas a domnívali se, že je k tomu musí převézt do Francie. Oba jsou ve vazbě a budou vyslýcháni kvůli pokusu o ilegální vyvezení osob ze země.

Na Ukrajině je metoda náhradní matky legální, a mnoho občanů států Evropské unie tuto zemi proto vyhledává. V zemích unie je tato praktika buď zakázaná nebo přísně omezená.