"Ze zprávy jednoznačně vyplývá, že množství plynů se skleníkovým efektem dosáhlo v atmosféře nejvyšších úrovní od předindustriálních dob," řekl na tiskové konferenci náměstek generálního tajemníka WMO. "Nárůst koncentrace skleníkových plynů byl zaznamenán navzdory ekonomické krizi a bez ekologických opatření na mezinárodní úrovni by byl ještě větší", dodal.

Podle zprávy vzrostla zejména koncentrace oxidu uhličitého a metanu. Zatímco před rokem 1750, kdy se datuje začátek průmyslové revoluce, byl stav oxidu uhličitého v atmosféře prakticky konstantní, za 260 let vzrostl o 38 procent. Může za to lidská činnost, především spalování fosilních paliv, odlesňování ploch a změny ve využívání zemědělské půdy.

Barrie: Nesmí se pokračovat, jako by se nic nedělo

V posledních letech se nárůst koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře ustálil v průměru na 1,88 procenta ročně. Pokud jde o metan, jeho koncentrace v atmosféře vzrostla za 260 let o 158 procent, zejména v souvislosti s lidskou činností jako chov dobytka, pěstování rýže, využívání fosilních paliv a šíření skládek odpadu, uvádí zpráva. Až 60 procent emisí metanu je lidského původu, zdůrazňuje WMO.

"Pokud budeme pokračovat, jako by se nic nedělo, nikdy nedosáhneme takové koncentrace daných plynů v atmosféře, která by nám umožnila dosáhnout cílů jejich snižování stanovených loni v Kodani," uvedl podle agentury AFP představitel WMO Len Barrie.

"Chceme-li začít množství skleníkových plynů v ovzduší skutečně snižovat, musíme nejprve zcela zastavit jejich nárůst," zdůraznil.