Ze zákona má být vypuštěno také právo dotčené osoby na přiměřenou peněžní náhradu za neuveřejnění opravy. Doposud za to médiím hrozila pokuta od 50 000 do 150 000 eur (zhruba 1,2 až 3,6 miliónu Kč).

O zveřejnění odpovědi může dotčená osoba požádat v případě publikování nepravdivé, neúplné a zkreslující informace, která se dotýká jeho cti, důstojnosti nebo soukromí.

Novela by měla vstoupit v platnost v červnu 2011. Musí ji však schválit parlament.