Koně se splašili večer při slavnosti v okolí statku, kde se běžně na koních jezdí. Šli v průvodu, kterého se účastnilo na sto dětí a mladistvých doprovázených několika dospělými.

V čele průvodu jelo šest jezdců s pochodněmi, když jedna z nich spadla na zem. Několik koní se splašilo a své mladé jezdce shodili. Přes padlé jezdce se poté přehnalo celé stádo.