Napsal to americký časopis Inside the Vatican, který ve svém článku "Muž, který se chtěl stát knihovníkem" citoval kardinála Raffaela Farinu, jenž sám tuto pozici od roku 2007 zastává. „Přiznám se, že jsem si v den svých 70. narozenin moc přál, aby mi milovaný Jan Pavel II. umožnil věnovat se studiu zajímavých dokumentů (...), které nám umožňují přezkoumávat dějiny lidstva a křesťanství,“ svěřil se podle něj v roce 2007 Ratzinger, zvolený o dva roky dříve papežem, zaměstnancům Vatikánské apoštolské knihovny.

Jan Pavel II., který měl ale v kardinálovi jednoho z nejbližších spolupracovníků, jeho žádost nakonec odmítl. „Pán mi ve svých prozřetelných plánech určil jiný úděl, a tak jsem teď mezi vámi nikoliv jako náruživý badatel antických textů, ale jako pastýř, který má za úkol dodávat odvahy věřícím, aby spolupracovali na záchraně světa a plnili tak vůli boží,“ dodal na vysvětlenou Benedikt XVI., který je známým bibliofilem.