Zatímco počet Němců klesne podle projekcí PRB o osminu, na 71,5 miliónu obyvatel, v Británii má žít o čtvrtinu lidí více než dnes – plných 77 milionů. Vzroste i počet Francouzů, kteří však do roku 2050 Němce ještě nepředstihnou. Očekává se, že Francie bude mít tou dobou 70 miliónů obyvatel.

V britském případě nebude růst počtu obyvatel živit jen přistěhovalectví. V posledních letech totiž země zaznamenává větší přírůstky nově narozených, než kdykoli od roku 1973. Polovina nových porodů připadá na rodiny přistěhovalců, zvýšila se však i porodnost v rodinách Angličanů, Skotů a Velšanů.

Německý pokles způsobí stárnutí. Země má už nyní světově druhý největší podíl starých lidí po Japonsku.

Jak bude vypadat svět
Evropa jako celek zaznamená v příštích 40 letech demografický pokles: v roce 2050 bude na kontinentě žít 720 miliónů lidí místo dnešních 739 miliónů.
Naproti tomu jinde bude lidí prudce přibývat, takže v roce 2050 by mělo být na světě 9,5 miliardy lidí – o 2,6 miliardy více než dnes.
Jen v Indii, která bude nejlidnatější zemí, má žít 1,75 miliardy lidí.