Rezoluce by podle Srbska do budoucna zabránila podobným separatistickým krokům jinde ve světě. O rezoluci ve čtvrtek v New Yorku s generálním tajemníkem OSN Pan Ki-munem diskutoval srbský ministr zahraničí Vuk Jeremić.

Kosovo návrh rezoluce, která stanovuje, že jednostranné oddělení je nešťastným a ničivým řešením územních sporů, odmítlo. Nadále argumentuje, že jeho odtržení bylo zvláštním případem.

Kosovo bylo jihosrbskou provincií, z níž srbské síly v roce 1999 vytlačilo bombardování NATO, které mělo zabránit represi etnických Albánců, kteří tvořili 90 procent dvoumiliónové populace.

Kosovo vyhlásilo jednostranně nezávislost v únoru 2008. Uznalo ji ale jen 69 ze 192 států OSN, mimo jiné Spojené státy, Japonsko, Německo, Francie, Velká Británie, Itálie a Česká republika. Naopak ji odmítly Srbsko, které iniciovalo řízení v Haagu, Rusko, Čína, Indie nebo Slovensko.

Kosovská vláda očekává, že po výroku ICJ jeho nezávislost uzná množství dalších zemí.