Královští úředníci chtějí zvýšit nynější roční výdaje na královskou domácnost ze 7,9 miliónu liber (237 miliónů korun) o šest miliónů (asi 180 miliónů korun).

Výše tohoto příspěvku se stanovuje každých deset let. Bývalý premiér Tony Blair jej zmrazil v roce 2000. Deset let předtím tehdejší ministr financí John Major příspěvek podstatně zvýšil. Vláda má nyní rozhodnout o nové výši výdajů do začátku července.

Podle Buckinghamského paláce se za uplynulých 20 let ceny zvýšily o 80 procent. Loni tak byla královnina domácnost v deficitu 6,4 miliónu liber, který zaplatila z rezerv nahromaděných z těchto příspěvků v 90. letech. Pokud by se příjmy od parlamentu nezvýšily, rezervy dojdou v roce 2012, kdy bude Alžběta II. slavit 60 let od nástupu na trůn. Podle jejích dvořanů by to vedlo k výrazným omezením v královské domácnosti.

Nicméně takové zvýšení je politicky výbušné v době, kdy se vláda připravuje na drastické škrty státního rozpočtu a ministři se rozhodli si symbolicky snížit plat o pět procent.

Z peněz, které královna dostává od parlamentu, jde 70 procent na platy zaměstnanců paláce. Z královské rodiny z nich dostává osobní apanáž jen královna a její manžel. Kromě toho se z ní hradí výdaje na oficiální příležitosti, jako jsou recepce a zahradní slavnosti, během nichž královna přijme za rok asi 50 000 lidí.
Celkem monarchie stojí britskou státní pokladnu 41,5 miliónu liber. Nicméně tuto částku dostává výměnou za to, že se královna jako všichni její předchůdci na trůně od roku 1760 vzdala výnosu z majetku koruny, tzv. Crown Estate, zahrnující po celé zemi řadu pozemků, nemovitostí a dalších aktiv. Loni výnos z Crown Estate dosáhl 211 miliónů liber, které jdou do státního rozpočtu.
Deník The Times připomněl, že osobní jmění Alžběty II. se odhaduje na 290 miliónů liber (asi 8,7 miliardy korun).