Jen ve Vídni se nechaly „oddat“ tři dvojice, mezi nimi i pár starších mužů, kteří spolu žijí už 50 let. Pro celý rok očekává magistrát rakouského hlavního města na 450 takových obřadů.

Zákon o registrovaném partnerství schválil rakouský parlament v prosinci, avšak s tím, že tyto páry nemohou adoptovat děti. Politici navíc normu koncipovali tak, že půjde výhradně o úřední registraci. Vídeň se ale rozhodla nabídnout homosexuálním párům i ceremonie s proslovy, hudbou a výměnou prstýnků.

Rakousko patřilo k několika málo zemím EU, kde homosexuálové dosud nemohli do svazku legálně vstoupit. Nelze to ani na Slovensku či v Polsku. V ČR je možné registrované partnerství uzavírat od července 2006. Za první tři roky této možnosti využilo 780 dvojic.