Berlusconi varoval, že bez Lisabonské smlouvy Evropská unie fakticky nemůže přijímat rozhodnutí, protože ta musejí být jednomyslná, "a to musí přestat".

Pokud by se reformu nepodařilo ratifikovat ve všech členských zemích, „musíme zcela přezkoumat nynější fungování Evropy (tedy Evropské unie) a vytvořit jádro států, které by postupovaly vně pravidla jednomyslnosti", prohlásil Berlusconi při setkání se slovinským ministerským předsedou Borutem Pahorem v Římě.

Ze zprávy nevyplývá, zda Berlusconi řekl, které země by měly toto "jádro" tvořit.

Podobnou ideu o rychleji se rozvíjejícím jádru EU měla už dříve Francie.