Mark Evison pracoval na své farmě, a právě když čistil příkop, narazil na vosí hnízdo. Před oblakem zuřícího hmyzu utekl ze zahrady dovnitř do domu a telefonem chtěl zavolat pomoc. Dovolal se bratrovi a řekl mu: „Vosy mě dostaly. Není mi dobře, Paule.“ Poté sluchátko utichlo.

Vyděšený Paul Evison běžel na bratrovu farmu, Marka však již našel zhrouceného na židli v bezvědomí. Okamžitě zavolal zdravotníky, kteří přijeli po deseti minutách a farmáři aplikovali adrenalinovou injekci, bylo však již pozdě.

Evison prodělal těžký anafylaktický šok - alergickou reakci, při níž dochází k otoku tkáně, potížím s dýcháním a rychlému poklesu krevního tlaku.

V Británii v průměru na vosí, včelí či sršní bodnutí zemřou čtyři osoby ročně. Během letošního teplého léta má tento hmyz na svědomí celkem dva životy.