Loď s uranem je registrována na Maltě a po kolizi skončila v dánském přístavu u Kodaně s výrazně poškozeným bokem. Druhá loď registrovaná v Norsku najela po nárazu na mělčinu.

Podle dánských úřadů v oblasti nehrozí žádný únik radiace ani jiné nebezpečí obyvatelstvu. "Náklad není nebezpečný, převážená uranová ruda je radioaktivní jen málo. Nebezpečí nehrozí ani v případě, že by se tento uran dostal do kontaktu s vodou," řekl dánským médiím Carsten Israelsson z Dánského státního institutu pro ochranu před radioaktivním zářením.

Také Terje Haaland z dánské odbočky Greenpeace tuto informaci potvrdil. Bok dotyčné lodi navíc není poškozen přímo ve stejné výšce, kde je uložena uranová ruda.