Žádali jednak, aby dcera byla ve škole omluvena ze zameškaných hodin plaveckého kursu, jednak aby soud vydal dočasný příkaz k rozdělení plaveckého výcviku.

Soud uvedl, že na ochranu cudnosti dívka může nosit celotělové plavky, tzv. burkiny. Rodiče však namítali, že burkiny nasakují vodou a brání dceři plavat.

Svaz německých pedagogů a vzdělávacích institucí před rozsudkem neústupně odmítal žádosti rodičů o segregaci plaveckých kursů na státních školách argumentem, že vzájemné soužití dívek a chlapců je jedním z cílů vzdělávání.

Případ vyvolal v Gelsenkirchenu, kde čtvrtinu obyvatel tvoří přistěhovalci, ostré kontroverze.