"V novele zákona bude zakotveno právo osoby, jejímž mateřským jazykem je čeština, komunikovat a podávat i písemná podání v českém jazyce," uvedla ředitelka odboru literatury a státního jazyka slovenského ministerstva kultury Elena Kačalová. Slovenské úřady budou nadále přijímat také písemnosti a dokumenty vydané v České republice. Novelu nyní posoudí slovenská vláda a parlament.

Původní znění návrhu novely jazykového zákona z dílny ministerstva kultury neuznávalo češtinu jako řeč srozumitelnou pro Slováky. "Novela neomezuje používání češtiny v úředním styku," hájil návrh ministr kultury Marek Maďarič (Smer).

Občanský aktivista Ondrej Dostál však upozornil, že vypuštění dosavadního platného ustanovení o srozumitelnosti češtiny ze zákona znamená, že Čech by po schválení novely na slovenských úřadech češtinu nemohl oficiálně používat. "Pokud bude mluvit česky, poruší zákon. A tak mu hrozí pokuta," varoval Dostál.

Občanští aktivisté protestovali rovněž proti zavádění pokut za prohřešky vůči spisovné slovenštině. Tuto výtku ministerstvo neakceptovalo. Za nespisovná slova a za používání cizích slov hrozí pokuta od 100 do 5000 eur. Podobné sankce platily do roku 1999, následně byly zrušeny.

Novela stanoví závazná pravidla písemného a ústního používání slovenštiny v médiích, na úřadech, ale např. i na pamětních deskách. Novela by měla platit od července příštího roku.