Zatím bylo evakuováno asi 300 lidí z okolních domů. Evakuace byla nařízena ve vzdálenosti do 400 metrů od spalovny, ale v případě dalšího šíření nebezpečných zplodin hrozí další evakuace.

Obyvatelé ve městě byli upozorněni, aby neotevírali okna. Krizový štáb rozhoduje, zda ve městě vyhlásí chemický poplach.

Spalovna zabezpečuje likvidaci nebezpečných odpadů, recyklaci rozpouštědel, olejů a rtuťových žárovek.