Odvolací soud v severoitalském Miláně povolil na žádost otce Eluany Englarové přerušit umělou výživu, kterou lékaři udržovali dívku při životě od jejích 16 let, kdy se po silniční nehodě dostala do kómatu. Její otec žádal o právo na eutanazii od roku 1999.

Odvolací soud v Miláně dospěl k závěru, že je prokázáno, že stav mladé ženy je nezvratný a že by sama dala přednost smrti před tím, aby byla takto uměle udržována při životě, kdyby se sama mohla vyjádřit.

Její případ připomíná Piergiorgia Welbyho, který trpěl svalovou dystrofií a žádal o právo na smrt, dokud jej lékař v roce 2006 neodpojil od dýchacího přístroje.

Loni v únoru soudce odmítl povolit ukončení života jinému nemocnému trpícímu rovněž svalovou dystrofií.

Diskuse v Itálii na toto téma je ještě složitější proto, že zde má velký vliv katolická církev, která odmítla Piergiorgia Welbyho pohřbít. Zdůvodnila to tím, že jeho "veřejně a opakovaně proklamovaná touha zemřít" odporovala církevní doktríně.