Rozšířený seznam smrtelných hříchů zveřejnil oficiální vatikánský list L’Osservatore Romano. Týká se také genetických pokusů, znečišťování prostředí, společenské nespravedlnosti, požívání drog či nadměrného bohatství.

Podle římskokatolické církve se musí člověk ze smrtelného hříchu vyzpovídat. Jestli nedostane rozhřešení nebo mu nebude odpuštěno, skončí jeho duše po smrti těla v pekle.

Podle tradice je smrtelným hříchem porušení desatera přikázání. Patří mezi ně například vražda, cizoložnictví, krádež či lhaní. Seznam rozšířilo oddělení Mosignora Girottiho, které se ve Vatikánu zabývá hříchem a odpuštěním.

„Hřích je narušení vztahu člověka s Bohem a jeho bližními. Dnes máme nové hříchy, které se týkají společenských a individuálních práv. Zejména v oblasti vědecké etiky se dějí porušení přirozeného řádu skrze pokusy a těžce kontrolovatelnou genetickou manipulaci," uvedl Girotti.

V sociální oblasti je hříšné stále rozšířenější požívání drog a majetková nerovnost. „Chudáci dál chudnou a movití bohatnou čím dál víc, což živí sociální nespravedlnost,“ pokračoval Girotti.