Dokument nazvaný Sanktorum Mater o 86 stránkách schválil papež Benedikt XVI. a podepsal jej prefekt kongregace pro blahořečení a svatořečení kardinál José Saraiva Martins. Výnos nemá závazný charakter, spíše poradní.

Vatikán nabádá, aby proces svatořečení nebyl zahájen nejdříve pět let po smrti dotyčné osoby. To je chápáno jako formální návrat k praxi platné ještě před 20 lety. Pravidlo o minimálně pětiletém odstupu totiž v některých případech nerespektoval předchozí papež Jan Pavel II. Například u Matky Terezy byl proces svatořečení zahájen již tři roky po její smrti v roce 1997.

Avšak i v dalších případech se "některé aspekty prověřování zázraků ukázaly jako problematické", cituje agentura Ansa kardinála Martinse z jeho nedávného interview. Kardinál podle tohoto zdroje naznačil, že svatořečení některých bylo někdy urychlováno v zemích, které měl Jan Pavel II. navštívit. Od nynějška budou preferovány spíš země, které ještě nemají "své" svaté.

Komentátoři již dříve upozorňovali, že Jan Pavel II. za svého pontifikátu v zájmu oživení víry ve všech částech světa svatořečil snad více osob, než tak učinila katolická církev za celou svou dosavadní existenci. To ale podle některých názorů mělo jako druhotný efekt určitou "inflaci" svatých.