Jde o vůbec první případ, kdy jsou bezpečnostní opatření během letu -například zákaz vstupu do pilotní kabiny či nakládání s neukázněnými cestujícími - zpracována na unijní úrovni. Dohoda obsahuje i to, že ty členské státy, které se rozhodly nasazovat během letů zvláštní bezpečnostní pracovníky, musejí zajistit, že budou adekvátně vybráni a vycvičeni.

Shodné by měly být i podmínky prověřování cestujících a palubních zavazadel i či prohlídky na letištích. Dohodlo se také, že každý členský stát by si měl určit, jakou část nákladů na bezpečnostní opatření ponese sám stát a jaká připadne letištím, leteckých přepravcům či dalším aktérům.

Na zavedení optatření dva roky

Zákonodárný sbor by měl o dohodnutém textu hlasovat v březnu, přičemž pak bude dokument ještě předložen radě ministrů, ale vzhledem k dosažené dohodě by to už nemělo být problematické.

Když cestující z členských států EU přicestují ze třetích zemí, které mají bezpečnostní opatření na podobné úrovni jako v EU, nebudou už muset být znovu kontrolováni. Norma také vyzývá k tomu, aby EU uzavřela s těmito státy patřičné dohody v této věci.

Nová opatření musí být naplňována do dvou let od chvíle, co vstoupí v platnost. Některé jeho části se ale začnou uplatňovat už dříve. Už od října 2006 platí přísná omezení, co si lze vzít na palubu letadla. Vyloučena je elektronika a další zařízení, pomocí nichž by se mohla odpálit nálož, i větší množství tekutin, aby se někdo nepokusil smísit na palubě letadla různé tekutiny a vytvořil tak výbušninu.