Posuzované případy byly velmi různorodé, ale jejich společným rysem byla právě délka řízení. V případě sourozenců z Bratislavy, kteří se spolu se svou matkou domáhali na svém otci respektive bývalém manželovi výživného, šlo o třináct let, v dalších dvou případech o víc než dvanáct, v posledním o víc než šest. Podle štrasburského soudu to bylo vždycky víc, než co lze chápat jako rozumně dlouhou dobu.

Sourozencům, kteří žádali o kompenzaci škod a o úhradu soudních výdajů v celkové výši skoro 1,75 miliónu slovenských korun (asi 1,4 miliónu Kč), přiřknul soud v přepočtu asi 578 000 slovenských korun. Také žena z Prievidze, která vedla majetkový spor s bývalým manželem a po jeho smrti s jeho dědici, se místo požadovaných 500 000 až 750 000 slovenských korun bude musit spokojit s 5500 eury (asi 175 000 slovenských korun). Muži z Lemešan, který se dvanáct let soudí o užívání pozemku, přisoudil tribunál v přepočtu asi 145 000 slovenských korun místo požadovaných 180 000.

Stěžovatel z Palárikova, který se bezvýsledně soudil kvůli propuštění z práce a u štrasburského soudu žádal na Slovensku odškodné přes tři milióny slovenských korun, dostal jen 1000 eur, tedy asi 33 500 slovenských korun.