Předseda Konference biskupů Slovenska František Tondra vyzval členy vlády, aby tento program zastavili. "Program deformuje výchovu mládeže k rodinným hodnotám a podporuje takové formy chování, které rodinu oslabují a rozkládají. Tím odporuje učení církve," uvedl Tondra v otevřeném dopise členům vlády.

Ministerstvo zdravotnictví reagovalo, že tímto návrhem chtělo vyvolat veřejnou diskusi a připomínky je připravené zapracovat do návrhu.

Sexuální výchova se na Slovensku vyučuje v rámci jiných předmětů, například etické výchovy a biologie. Podle ministerstva se tento nedostatek projevuje vysokým počtem nechtěných těhotenství a následných interrupcí u dívek do 19 let.

"Nedostatečná sexuální výchova způsobuje, že téměř 60 procent mladých párů nepoužívá při pohlavním styku žádnou ochranu," argumentuje ministerstvo.