Zařízení označované v Rakousku jako section-control měří průměrnou rychlost vozidla ve stanoveném úseku pomocí videokamer a počítače. Při vjetí do měřeného prostoru sejmou kamery digitálně identifikační číslo vozidla a při vyjetí z prostoru stanoví jeho rychlost.

První zařízení tohoto druhu bylo v Rakousku instalováno v roce 2003 u tunelu na vídeňské Podunajské magistrále A22, další pak na tranzitních dálnicích přes Alpy. Celkem byla dosud v provozu čtyři taková zařízení, každé v ceně 700 000 eur (asi 20 milionů Kč).

O "neprávnosti" section-control se již v Rakousku delší dobu diskutuje, nynější usnesení ústavního soudu tak přineslo rozuzlení. Zároveň ale rozhodnutí soudu otevírá právní otázku, zda dosavadní vybírání pokut za překročení rychlosti na těchto úsecích nebylo nezákonné, a zda tedy stát nebude povinen plátcům vybrané částky vrátit.

Systém se používá také v České republice. Úsekové měření používá v Česku zejména pražská městská policie, která tento systém používá na celé řadě silnic v metropoli, a to i na nejfrekventovanějších silnicích jako je Severojižní magistrála či Jižní spojka.