Vývoj v Kambodži by měl být pro Českou republiku podnětem k tomu, aby také konečně zrušila takzvaný zákon o amnestii z roku 1946, uvádí Zeihsel. Podle něj tento zákon stanovuje, že všechny zločiny spáchané na sudetských Němcích v roce 1945 jsou beztrestné.

Češi se údajně dopustili genocidy

Zeihsel žádá, aby "všechna tato zákonná ustanovení byla konečně zrušena, aby všichni dosud žijící pachatelé genocidy na sudetských Němcích mohli být pohnáni k odpovědnosti".

Podle české strany tato právní norma amnestuje porušení zákona vyplývající z protinacistického odboje, a jen částečně se dotýká také doby odsunu. Zrušení zákona by automaticky učinilo nelegálními všechny odbojové činy proti německé okupaci, což je podle českých právníků nepřijatelné.

Vláda Rudých Khmerů v Kambodži v letech 1975 až 1979 si vyžádala životy 1,7 miliónu lidí. Některé odhady hovoří až o třech miliónech obětí. Mezinárodní tribunál pro souzení zločinů genocidy Pol Potova režimu má začít fungovat příští rok.