V dopisu vyjadřuje rakouská vláda názor, že z jejího hlediska nebyla splněna všechna ujednání z Melku z roku 2000 o bezpečnosti Temelína, a vyzývá českou vládu k jednání o těchto otevřených otázkách.

"Rakousko proto vyzývá Českou republiku, aby s ním zahájila jednání, jejichž cílem by bylo ukončení chování, jež je v rozporu s dohodou, zajištění toho, že se toto jednání nebude opakovat, a splnění dojednaných závazků," uvádí se mimo jiné v dopise.

ČR považuje melkský protokol za završený.

Názor rakouské vlády dokládá přiložený posudek vládního poradce v otázkách jaderné bezpečnosti Helmuta Hirsche. Ten uvádí, že ve všech sedmi bezpečnostních oblastech uvedených v melkském protokolu "existují dosud nevyřešené otázky".

Zaslání tohoto dopisu v podobě nóty doporučila rakouské vládě komise právních expertů, která posuzovala možnost podání mezinárodněprávní žaloby proti České republice. Komise došla k závěru, že podání žaloby je prakticky nemožné. Zelení i ekologičtí a protijaderní aktivisté tvrdě naléhali na vládu, aby splnila své sliby, že otázku Temelína bude řešit, a to i za pomoci mezinárodního práva.

Rakouští protitemelínští aktivisté v uplynulých týdnech uspořádali sérii blokád na česko-rakouských přejezdech. V neděli vydali prohlášení, v němž vyhrožují úplnou blokádou všech hraničních přechodů v polovině června.  Česká diplomacie považuje blokády vnitřních hranic v EU za nepřijatelné.