Jeho návrh na uspořádání jihosrbské provincie, s nímž Srbové nesouhlasí, bude nyní předložen k projednání Radě bezpečnosti OSN.

"S politováním musím říci, že strany neprojevily žádnou vůli ustoupit ze svých postojů," řekl Ahtisaari. V prohlášení srbské a kosovskoalbánské strany ke statusu Kosova není žádný společný základ.

Ahtisaari potvrdil, že během března předá svůj návrh na uspořádání jihosrbské provincie Radě bezpečnosti OSN, aby o něm rozhodla. Jeho projekt slibuje Kosovu omezenou svrchovanost pod mezinárodním dohledem. Kosovo by mělo dostat i vlastní ústavu, symboly, ozbrojené síly i právo vstupovat do mezinárodních organizací. Srbská menšina by měla mít zaručenu zvláštní ochranu.

Srbští vedoucí představitelé návrh odmítají, protože se obávají, že povede nakonec k úplné nezávislosti Kosova a může vyvolat nestabilitu v oblasti. Kosovští Albánci, kteří s Ahtisaariho plánem souhlasí, naopak doufají, že jim umožní vybudovat moderní demokratický stát.