"Člověk může být spasen," řekl papež a dodal: "V současné postmoderní epoše potřebují člověk Spasitele ještě více, protože společnost, v níž žije se stala komplikovanější a hrozby pro osobní i morální integritu jsou zákeřnější,." Obhajoval význam Spasitele i v době, kdy se "člověk dostal na Měsíc a zkoumá tajemství přírody a vynalezl interaktivní komunikaci na internetu." "Navzdory pokroku zůstala lidská bytost stejná," řekl papež.

"V této době hojnosti a nevázané konzumace se ještě umírá hladem a žízní, nemocemi a chudobou," prohlásil Benedikt XVI. Podle papeže je stále mnoho lidí, kteří jsou oběťmi "rasové či náboženské nenávisti. Lidí, kterým je bráněno ve svobodném vyznávání vlastní víry".

Papež zmínil zejména lidi, kteří jsou oběťmi válek a teroristických útoků, lidi, kteří museli opustit svou vlast.   "S hlubokými obavami myslím v tento sváteční den na Blízký východ, poznamenaný nesčetnými a těžkými krizemi a konflikty, a přeji si, aby se otevřel perspektivám spravedlivého a trvalého míru, při respektování nezpochybnitelných práv národů, které jej obývají."

Vyjádřil radost, že se opět podařilo navázat dialog mezi Izraelci a Palestinci.  Vyzval všechny, kdož v Iráku páchají násilnosti, aby s nimi skončili a "každý obyvatel této země měl zaručen normální život".

Vyzval i k rozvoji demokracie v Libanonu, aby tam mohli žít pospolu lidé různého vyznání,  k ukončení konfliktu na Srí Lance i v súdánském Dárfúru a dalších oblastech Afriky.

"Kristus přijde zničit pouze zlo, pouze hřích, Kristus nás nevysvobozuje z našeho lidství, ale skrze ně," řekl papež.