Slovensko má zpoždění při zavádění potřebného zabezpečení na horkých slovensko-ukrajinských hranicích, kvůli čemuž ho kritizovalo i Rakousko. [celá zpráva] Slováci však tvrdí , že vše stihnou.

Slovenský velvyslanec při EU Maroš Šefčovič zopakoval, že Bratislava zvládne problémy související s ostrahou hranice s Ukrajinou. Potvrdil však , že Bratislava požádala o odklad návštěvy expertního týmu Evropské komise z května na červen 2007. Tehdy však už bude prý vše připraveno.

Kohoutovo vyjádření Šefčoviče zaskočilo, i když je Kohout zmírnil své tvrzení slovy, že podle něj Bratislava nedostatky stihne odstranit.

Šefčovič řekl, že o příslušném českém postoji zatím slovenská strana neví. Domníval se, že obě strany chápou nutnost společného postupu. Navíc předpokládá, že pro ČR je důležitější neuzavírat hranice se Slovenskem, než úplně zrušit kontroly na hranicích s Rakouskem a Německem.

 "Pan velvyslanec mluvil jenom o teoretické situaci, protože Slovensko určitě splní podmínky na vstup do Schengenu," komentoval Kohoutova slova slovenský ministr zahraničí Ján Kubiš. Výrok o možném zavedení schengenských kontrol na společné hranici podle něj nenaruší česko-slovenské vztahy. "Pan velvyslanec to určitě myslel dobře," uzavřel.

Rozšířené o konce roku 2007

Státy EU minulý týden schválily rozšíření schengenského prostoru od 31. prosince 2007 o devět nových členských zemí za předpokladu, že budou technicky připraveny. [celá zpráva

Kdyby tomu tak třeba v případě Slovenska nebylo a jeho sousedé by do Schengenu vstoupili, musely by se přísné kontroly na vnější hranici tohoto prostoru posunout na hranice Slovenska nejen s ČR, ale i s Maďarskem a Polskem.

Podle diplomatických zdrojů nebyly české náklady na případné zavedení schengenských kontrol se Slovenskem přesně vyčísleny, byly by však nižší než udržování současných kontrol na hranicích s Rakouskem, Německem a Polskem, které by s rozšířením Schengenu padly. Na hranice se Slovenskem by se neinstalovala nová technika, ale přesunovaly by se tam nynější kapacity.

Kohout uvedl, že nejde o rozhodnutí vlády, ale že v ČR existuje politická vůle pro alternativní řešení, kdy se postaví kontroly na hranících se Slovenskem.