Vaše hnutí Hizballáh oslavuje vítězství nad Izraelem v nedávné válce. V Libanonu ale zahynuly stovky lidí a nemalá část země je zničená. Pokud je toto vítězství - stálo vůbec za to?

My jsme vedli obrannou válku. Izrael a USA měly určitý plán Hizballáh zničit, a jak na mezinárodní scéně, tak tady v Libanonu si k tomu předem vytvářely příhodnou atmosféru. Mělo jít o jeden z kroků ke vzniku tzv. nového Blízkého východu. Pokud se nám tedy podařilo tento plán zmařit, znamená to, že jsme zvítězili. Hovořit v této souvislosti o škodách a obětech v Libanonu proto není na místě, neboť pro nás šlo skutečně o válku defenzívní. My to nebyli, kdo se rozhodl tento konflikt zahájit, my jsme museli svou vlast hájit i přes oběti.

Pokud USA a Izrael skutečně tu válku braly jako součást Bushovy doktríny tzv. nového Blízkého východu, nedali jste jim ale vlastně unesením dvou izraelských vojáků výbornou záminku k rozpoutání konfliktu?

Izrael chystal tažení proti Hizballáhu bez hledu na to, že jsme ty vojáky zajali, my se o to ostatně už pokoušeli před tím. Izraelci rovněž předem dobře věděli, že tou válkou vrácení svých vojáků nedosáhnou, že jim je vydáme jedině na základě výměny zajatců a vězňů, o níž se s nimi pomocí prostředníků dohodneme. Proto když začala jednání o zastavení palby, o výměně zajatců se vůbec nehovořilo.

A co musí Izrael učinit, aby měl jistotu, že už proti němu Hizballáh nepodnikne žádnou ozbrojenou akci?

Požadujeme vrátit naše okupovaná území a naše zajatce, kteří jsou v Izraeli. Také požadujeme zastavení jakékoli agrese.

Jaká území se mají vrátit?

Farmy Šibaá a nějaké lokality v přilehlé pahorkatině Kfar Šúba. A jakékoli území, které za libanonské považuje vláda Libanonu.

Budete chtít vrátit i sedm vesnic, jež do vzniku Izraele obývali šíité a které dnes leží na severu izraelského území?

V blízkovýchodním tisku se občas píše, že právě toto zapomenuté téma může být vaším dalším požadavkem. My nerozhodujeme za libanonskou vládu. Avšak pokud ta rozhodne, že jde o libanonské území, budeme brát jako svou povinnost osvobodit je rovněž. Jestliže vláda řekne, že o libanonské území nejde, nic podnikat nebudeme.

A vaše hnutí tyto dnes již zničené vesnice za libanonské považuje?

V minulosti, kdy tato oblast byla britským a francouzským mandátním územím (po rozpadu osmanské říše - pozn. red.), došlo k určitým zákulisním komplotům, kdy si tyto mocnosti rozdělily cizí území. Zdá se, že Francouzi (měli mandát nad dnešním Libanonem a Sýrií) byli tehdy příliš velkorysí a Britům (mandát v Palestině, a tedy i pozdějším Izraeli) dali k dispozici oblasti, které jim ani nepatřily. Obyvatelé těch sedmi vesnic dnes ale všichni mají libanonské občanství.

Takže ty vesnice za libanonské považujete?

Nechceme zaujímat žádné stanovisko, jež by bylo v rozporu s postojem vlády.

Vrátíme-li se k vašemu požadavku na vydání všech vězňů držených Izraelem: máte tím na mysli libanonské občany?

To je minimum, co chceme. Rádi bychom dosáhli mnohem více.

Probíhají k otázce výměny vězňů a zajatců nějaká jednání ? Pokud ano, jaký požadavek tam tedy vznášíte?

Takové rozhovory mohou být úspěšné jedině tehdy, zůstanou-li tajné. 

Hizballáh má dva ministry v libanonské vládě a zároveň požaduje její rozpuštění a sestavení vlády národní jednoty. Můžete vysvětlit tento rozpor?

Když jsme loni po volbách souhlasili s tím, že do vlády vstoupíme, součástí dohody bylo, že hnutí odporu (ozbrojené složky Hizballáhu - pozn. red.) zůstane zachováno. Naši koaliční partneři ale na tuto část dohody nějak pozapomněli, celou moc si uzurpovali pro sebe a společně dohodnutý vládní program v tomto bodě neplní. Upozorňuji, že právě my jsme té koalici zajistili parlamentní většinu. Oni toho ale dnes zneužívají k prosazování požadavků, které vůči nám přicházejí ze zahraničí. My si ale myslíme, že vláda, jejímž jsme členem, musí mít především důvěru naši, a ne George Bushe a Condoleezzy Riceové.

Vůdce Hizballáhu šajch Hasan Nasralláh řekl, že se vzdáte zbraní, až Libanon bude mít dostatečně silnou vládu a armádu. Proč tedy k jejímu posílení nepřispějete tím, že jí své bojovníky dáte k dispozici?

My rozhodně chceme silný stát, nesmí ale jít o stát ovládaný loutkami USA. Máme se snad vzdát zbraní, abychom Riceové pomáhali s budováním jejího nového Blízkého východu? Chcete, abychom vydali své zbraně křesťanskému politikovi Samíru Džadžovi, který v roce 1982 pomáhal Izraeli při jeho invazi do Libanonu? 

Šajch Nasralláh také minulý pátek řekl, že nyní máte 20 tisíc raket...

...ne 20 tisíc, on řekl více než dvacet tisíc!

Tak o to víc mne zajímá, odkud ty rakety máte.

Izraelci o nás nevědí hodně věcí a my bychom byli rádi, aby to tak zůstalo. Někdy jsou ale k smíchu, jak velké úsilí musejí vynakládat, aby něco zjistili. Přitom například v této letní válce jsme proti nim používali i jejich vlastní zbraně, které jsme získali v roce 2000.

Jaké to byly zbraně?

Šlo o munici i o různé rakety, které tu nechali, když se v květnu 2000 pod naším náporem z Libanonu překotně a s ponížením stahovali. Toto je ale věc, o které se oni bojí před svými lidmi hovořit - vždyť Izraelcům padaly v červenci a v srpnu na hlavy i rakety, které tu jejich armáda před lety nechala. Používali jsme i jejich kanóny.

Neodpověděl jste mi, odkud máte těch více než 20 tisíc raket, takže se zeptám jinak. Nemáte pocit, že se Hizballáh stal součástí vysoké hry, strategické války mezi USA spolu s Izraelem a Íránem?

Naší povinností je bránit svou vlast a území. Není pochyb, že izraelská hrozba je nebezpečím pro celou ummu (muslimské společenství - pozn. red.). USA mají zájem zničit všechny síly, které proti nim vystupují - ať už je to Hizballáh, Írán nebo palestinský Hamás. To pak tyto síly pochopitelně staví za jednu barikádu.

I vaši libanonští odpůrci tvrdí, že přijímáte-li podporu Teheránu, nebojujete pak za Libanon, ale právě za zájmy Íránu. Nediskredituje vás tedy takové partnerství?

Vždyť o podporu Íránu usiloval i ten druhý tábor, pouhý týden před vypuknutím války byli jeho zástupci o obnovení pomoci jednat na íránské ambasádě! Je to jen politická hra. A teď přijímají stejní lidé podporu USA. My proto musíme být vděční každé zemi, která hnutí odporu vyjádří podporu - proto jsme například poděkovali venezuelskému prezidentovi Hugo Chávezovi.

Můžete za Hizballáh vyloučit, že by se jeho bojovníci dostali do ozbrojeného střetu s mezinárodními jednotkami UNIFIL?

Pro nás je důležité, aby síly UNIFIL nepřekročily mandát, s nímž byly do Libanonu vyslány. 

Takže ten mandát vám vyhovuje?

 Mandát hovoří o pomoci, již má UNIFIL poskytovat libanonské armádě v jejím udržování kontroly nad celým územím Libanonu. Já se právě včera setkal s vysokým činitelem UNIFIL a ten vyjádřil obavu, že se některé síly snaží jednotky OSN vtáhnout do vnitropolitického střetu. Dnes vládnoucí skupina usiluje o využití UNIFIL ke svým cílům. Pokud se k tomu UNIFIL propůjčí, velmi své postavení poškodí. Navíc německá kancléřka Merkelová jasně řekla, že její vojáci sem jedou, aby chránili Izrael. I francouzský ministr zahraničí Douste Blazy prohlásil, že Paříž bude podporovat vše, co povede k oslabení Hizballáhu. Toto všechno podle mne UNIFIL opravdu poškozuje. Merkelová a Douste Blazy nejspíš vůbec nevědí, co říkají... 

Vedení Hizballáhu ujišťuje, že hnutí neobrátí své zbraně dovnitř Libanonu. Nemáte ale i přes to strach, že tu opět může vypuknut občanská válka?

Libanon byl vždy silně polarizovaný, vždy tu byl tábor opírající se o podporu USA a Izraele a část tíhnoucí k hnutí odporu. V roce 1982 tu byly síly bojující po boku Izraelců a od té doby se nic nezměnilo. n Tehdy tu byla občanská válka. Takže i dnes překročení prahu násilné konfrontace nevylučujete? Zbraně Hizballáhu jsou proti Izraeli. My ale v Libanonu nejsme jediná síla. A ke špatným koncům navíc žene celý Blízký východ i politika USA. 

Šajch Nabíl Kávúk (42) je šíitský duchovní, zároveň stojí v čele vojenského křídla Hizballáhu a řídí stranu v celém jižním Libanonu. Deset let žil a studoval v Íránu. Má čtyři syny a dvě dcery.