Těmito akcemi izraelské ozbrojené síly podle červeného kříže "hrubě porušily svou povinnost respektovat a chránit zdravotnické jednotky".

Červený kříž o problému s izraelskou stranou od 19. července opakovaně jednal. Vojáci židovského státu by podle něj měli budovu Palestinského červeného půlměsíce okamžitě opustit.

Červený půlměsíc v uvedeném domě poskytuje zdravotnické záchranné služby a provozuje rehabilitační centrum pro postižené děti. Prostory jsou podle červeného kříže využívány výhradně pro humanitární a zdravotnické účely a musí tedy být chráněny před jakoukoli vojenskou akcí nebo přítomností.

Mezinárodní Červený kříž dále prohlašuje, že Palestinský červený půlměsíc je členem Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Jeho zdravotnické jednotky jsou proto plně pod ochranou  mezinárodního humanitárního práva.