Svědectví popisují bití, urážky, týrání, tresty i zranění. Ukazují, že jde o běžnou praxi. Obětmi nejsou jen dospělí, ale i děti.

Jehuda Šaul ze skupiny řekl: „Toto je smutný důsledek prodloužené okupace nad palestinským lidem.“

Jeden z vojáků, který v roce 2010 sloužil v Hebronu, napsal: “Nikdy neznáte jejich jména, nikdy s nimi nemluvíte, ony pořád pláčou, pokakané... To jsou protivné okamžiky, kdy jsem na akci, při které se zatýká, a na policejní stanici není žádné místo. Prostě vezmete kluka s sebou, zavážete mu oči a necháte ho v pokoji a čekáte, až ráno přijde policie a vyzvedne si ho. On zatím sedí jako pes.“

O situaci dětí svědčí výpověď dalšího vojáka: „Pamatuji, jak jsem ho slyšel kadit do kalhot. Taky si pamatuji, jak jiný se počural. Zůstal jsem k tomu lhostejný, bylo mi to fuk. Slyšel jsem, co dělá, viděl jsem jeho stud, taky jsem to cítil, ale nestaral jsem se o něj.“

Žadonil o život

Jiný voják zase popsal zatčení chlapce, který v roce 2007 v Kalkílíji házel kameny na projíždějící auta izraelských vojáků. „Někdo musel udělat něco s dětmi házejícími kameny na silnici, protože by mohly zabít,“ vysvětlil důvod zásahu a dodal: “Ten kluk, který ležel na zemi a žadonil o svůj život, měl asi devět let."

"Myslím na naše devítileté děti a kluka v této situaci, kluka žadonícího o život. Mířila na něj nabitá zbraň a on žádal o milost. To ve vás zanechá jizvy na celý život. Ale myslím si, že kdybychom nepřišli do vesnice, tak by po nás házely kameny další den a možná by příště někdo mohl být zabit nebo zraněn."

Knížka také ukazuje ohromný strach palestinských dětí. Jeden bývalý voják vypovídá, jak jeden z rezervistů na kontrolním stanovišti, který uměl arabsky, se zeptal procházejících kluků, co studují. „Viděl jsem, jak kluk nejblíž se počural strachy. On jen žertoval a ten kluk by vyděšený k smrti.“

Většina vojáků poskytla svědectví anonymně. Jeden z vypovídajících řekl listu Guardian, že během výcviku mu nikdy neřekli, jak má jednat s nezletilými, i když se děti občas také zatýkaly a vyslýchaly, aby se od nich získaly informace o starších sourozencích nebo sousedech.