Odborníci OSN se chtěli od Izraelců dozvědět, jaká opatření židovský stát přijal, aby bylo zaručeno, že při výsleších nebude používáno mučení ani špatné zacházení s cílem získat nepravdivá přiznání. Žádali také od izraelských zástupců zevrubnější informace o legislativních opatřeních, která se židovský stát chystá přijmout k zakotvení do své interní legislativy "absolutního zákazu veškerých forem mučení a jiných trestů, nebo krutého, nelidského a ponižujícího zacházení".

Zástupce izraelského generálního prokurátora Malkiel Blass experty OSN údajně ujistil, že veškeré formy mučení jsou v Izraeli zakázány, dovolával se ale "principu nezbytnosti" v souvislosti s "okamžitou potřebou". "Státu přísluší povinnost chránit a zachraňovat nevinné," řekl Blass.

"Izrael nikdy neodpovídá na otázky ohledně mučení s poukazem na to, že takové informace jsou klasifikovány jako důvěrné," řekla agentuře AFP mluvčí nevládní organizace Veřejný výbor proti mučení Bana Shoughryová-Badarneová.

Vyjádřila zároveň naději, že výbor OSN vyzve Izrael ke zveřejnění všech případů výslechů, během nichž byl využit "princip nezbytnosti" a doporučí zahájení nezávislého a nestranného prošetření každého takového případu.