Jako "velmi velký problém" označilo v průzkumu vymyšlené zprávy a informace 50 procent z více než 6000 dotázaných. Více je trápí pouze závislost lidí na drogách, dostupnost zdravotní péče, stav amerického politického systému a propast mezi bohatými a chudými obyvateli. Naopak násilné zločiny, klimatické změny, terorismus i nelegální imigrace jsou v přehledu palčivých otázek až pod "fake news".

"Kromě toho téměř sedm z deseti dospělých Američanů (68 procent) uvedlo, že vymyšlené zprávy a informace mají významný dopad na důvěru Američanů ve vládní instituce, a zhruba polovina (54 procent) říká, že se významně odrážejí na naší důvěře jeden v druhého," píše Pew Research Center. Navíc podle 56 procent dotázaných se problém v příštích pěti letech ještě zhorší, zatímco jen jeden z deseti vyjádřil přesvědčení, že tomu bude naopak.

Znepokojeni více příznivci republikánů

Nejčastěji označovali respondenti za původce "velkého množství" výmyslů politiky, konkrétně v 57 procentech případů. Těsně za nimi byly v tomto ohledu "aktivistické skupiny", zatímco novináře za významný zdroj nepravd označilo 36 procent lidí. Na zpravodajských médiích nicméně podle 53 procent dotázaných leží největší podíl zodpovědnosti za snižování množství dezinformací ve veřejné sféře.

Drtivá většina účastníků průzkumu uvedla, že se někdy nebo často s vymyšlenými zprávami setkává. Řada lidí kvůli tomu údajně změnila své chování, co se týče zdrojů zpráv nebo používání sociálních sítí, fenomén ale také zjevně ovlivňuje osobní komunikaci dospělých Američanů. "Polovina jich říká, že se někdy vyhnuli konverzaci s určitou osobou, protože měli podezření, že daný člověk by mohl do rozhovoru vnést nepravdivé informace," uvádí autoři sondáže.

Pew Research Center podotýká, že vnímání problematiky se odvíjí mimo jiné od politické příslušnosti jedince. Stoupenci Republikánské strany, kteří obecně vyjadřují ohledně zpravodajství větší míru skepticismu, projevovali znepokojení nad smyšlenými zprávami častěji a také více přičítali vinu médiím.