Vědci upozorňují na to, že se do roku 2050 bude muset zvýšit produkce v zemědělství o 60 procent, v rozvojových zemích pak o celých 100 procent. To ovšem znamená další nároky na vodu. Ve zpracovatelském průmyslu vzroste požadavek na vodu o plných 400 procent. „Ostatní sektory se budou přidávat,” píše se ve zprávě.

Největším problémům budou čelit rozvojové země, kde situaci zhoršuje především rychlá urbanizace.

OSN zároveň varovala před narůstajícím zamořováním podzemních zdrojů vody těžkými kovy a dalšími látkami používanými v zemědělství a průmyslových odvětvích. Nedostatečná je i likvidace velkých skládek a čištění odpadních vod.

Dodatečná rizika mohou představovat i klimatické změny.

OSN proto vyzývá k zahájení „modré revoluce“ - kampaně za zachování stávajících vodních zdrojů, vytváření nových a investování financí do distribuce vody v chudých ekonomikách.