"Všichni musejí mít zbraně, všichni musejí nosit uniformy," prohlásil prezident na shromáždění v Muzeu revoluce, místě Chávezova posledního odpočinku.

Do roku 2015 má být venezuelských milicionářů 500 000 a do roku 2019 se má jejich počet ještě zdvojnásobit. "Musíme plnit vedoucí úlohu v obraně před ekonomickou válkou, kterou buržoazie rozpoutala proti venezuelskému lidu," řekl prezident.

Chávez vytvořil milice pod záminkou hájit zájmy socialistické revoluce proti opozici a zahraničním intervencím, před nimiž v řadě nepodložených obvinění varoval. Maduro na něj v této linii ihned po Chávezově březnové smrti navázal.

Kritici varují, že skutečným posláním "bolivarských milicí" může být role pojistky pro Madurovo setrvání u moci.