Zákon byl zaveden, aby zabránil diskriminaci menšin, zejména Afroameričanů, kterým bylo odepíráno volební právo. Mezi jiným bránil tomu, aby se voliči museli podrobit testu gramotnosti.

Podle zákona musela řada států na americkém jihu nechat schválit změny ve svém volebním zákoně na federální úrovni. Podle Nejvyššího soudu je ale třeba rozhodnout, které z volebních zákonů potřebují monitorování.