Podle Nicholase Jonese ze sčítacího úřadu se změna projeví příští rok v nových statistických výkazech, jejichž prostřednictvím sčítací komisaři každoročně svá šetření provádějí. Do průzkumu se zapojuje přes 3,5 miliónu amerických domácností.

Několikaměsíční anketa mezi americkou veřejnosti prokázala, že mnoho amerických černochů považuje slovo "negro" za urážlivé či zastaralé.

Úřad pro sčítání obyvatel ho začal používat v roce 1900.