Nyní je již pátým rokem soudcem mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu. "Má velké zkušenosti z působení v mezinárodním tribunálu, před kterým stály desítky lidí obviněných z genocidy ve Rwandě, právníky v České republice je obecně vnímán jako odborník na trestní právo s velkou morální autoritou," uvedla loni vláda při oznámení Fremrovy kandidatury.

Členské státy Mezinárodního trestního soudu v současné době v New Yorku volí šest soudců z 19 kandidátů. Zatím byli zvoleni tři, kromě Fremra ještě kandidáti Filipín a Trinidadu a Tobaga. Český kandidát získal 77 hlasů. Pro zvolení jich bylo potřeba 72, voleb se zúčastnilo 117 států.

"Zvolení českého kandidáta je výsledkem více než rok trvající volební kampaně, která probíhala v New Yorku, Haagu a Adis Abebě. Aktivně do ní byly zapojeny zastupitelské úřady ČR po celém světě," sdělila česká mise při Organizaci spojených národů v New Yorku.

Mezinárodní trestní soud, jenž má 18 soudců, má pravomoc stíhat nejzávažnější zločiny podle mezinárodního práva páchané jednotlivcem, tedy válečné zločiny, zločiny proti lidskosti či genocidu, a to pouze tehdy, pokud je nechtějí či nemohou stíhat příslušné státy samy. Každé tři roky se poměrně složitým způsobem, který pracuje například s odbornými znalostmi kandidátů i jejich původem, vybírá třetina soudců, kteří pak působí po devět let bez možnosti znovuzvolení.

Česko se ve Fremrově osobě v krátké době podařilo do mezinárodních institucí prosadit dalšího kandidáta. V listopadu po více než deseti letech získala zastoupení v komisi Organizace spojených národů pro mezinárodní právo. Stal se jím Pavel Šturma z pražské právnické fakulty.