Zatím není známa příčina smrti dívky, dvojčete chlapce. Barahona tvrdí, že zemřela přirozenou smrtí.  Byl prý pak ve stresu z její smrti a polil se benzínem a chtěl se zapálit. Synovi dal prášky na spaní, nakonec ale dospěl k závěru, že se zapálit nedokáže.

Výpověď je ale v rozporu s důkazy, protože syn neměl na oblečení benzín, ale jinou jedovatou chemikálii. Chlapec je stále napojen na dýchací přístroj a vypovídat nemůže.

Ve čtvrtek byl 53letý Barahona ošetřen poté, co si ublížil, když se dozvěděl, že bude předveden před soud. Policie z West Palm Beach popsala situaci takto: „Náhle se pokusil si ublížit, když se vrhl dozadu. Poranil si hlavu. Byl okamžitě ošetřen zdravotníky, a když se ukázalo,  že je v pořádku, byl předveden před soud.“

Barahona ale odmítl spolupracovat a nemluvil. Byl proto převezen na pozorování do nemocnice.