British Petroleum ve středu zahájila tlakový test nově nasazeného zvonu. Začala uzavírat tři ventily, tlak však nerostl, jak měl. Místo úniku ropy se podařilo detekovat a podvodní roboty problém vyřešily. Ropa unikala u škrtícího ventilu, píše BBC

Původně BP předpokládala, že se jí nový zvon podaří těsně nasadit na trosky původní vrtné soupravy a bude moci jímat veškerou unikající ropu. Na to je ale potřeba dokončit tlakovou zkoušku a zjistit, zda se nenajdou ještě jiná netěsná místa.

Odborníci sledují především tlak ve zvonu, pokud je nízký, značí to, že ropa někudy uniká. Navíc nelze uzavřít ventily. Dále se sleduje teplota ve zvonu, aby se tam neusazoval krystalický metan, a hlídá se i seismická aktivita a zvuk.

Test vyvolával obavy

Americké úřady váhaly s povolením testu. Vyskytly se totiž obavy, aby nedošlo k poškození ropného potrubí uvnitř vrtu, kdy by si surovina mohla prorazit nový otvor.

Nakonec ale úřady s testem souhlasily, když se ujistily, že by nemělo dojít ke zhoršení úniku ropy do moře. Uvedl to bývalý admirál americké pohraniční stráže Thad Allen, který záchranné operace sleduje.

Možností řešení ubývá, ropa dál uniká

Nové zařízení na poškozeném vrtu má mít průtokovou kapacitu 12,7 miliónu litrů denně, zatímco to dosavadní mělo 4,4 miliónu litrů. Do moře podle horní hranice vládních odhadů denně vytéká 9,5 miliónu litrů suroviny, upřesňuje ČTK.

BP předpokládá, že únik ropy se podaří ukončit s vyhloubením odlehčovacích vrtů. Ty se pod mořským dnem napojí na poškozený vrt a umožní jeho zabetonování. První z těchto šachet nyní zbývá necelých 60 metrů k protnutí poškozeného vrtu v hloubce 3960 metrů pod dnem Mexického zálivu. Podle odhadů britské firmy by tento vrt mohl být hotov na konci července.

Pokud by i odlehčovací vrty selhaly, chce BP odvést ropu z vadného vrtu podmořským potrubím do funkčního zařízení. To by trvalo nejméně do konce srpna.

A pokud by nevyšlo ani to, ropa by vytékala dál do moře

Odstraňování přímých následků ropné havárie na pobřeží USA potrvá podle odhadů americké vlády do podzimu. S dlouhodobými následky, které má nejhorší ekologická katastrofa v dějinách USA na mořský život i pobřežní ekosystémy, se zřejmě budou Američané potýkat ještě řadu let.