Munyaneza, jenž patří do etnické skupiny Hutů, byl odsouzen za to, že se pokusil vyhladit členy etnika Tutsi v jihorwandském Butare a jeho okolí. Podle některých svědků byl šéfem povstalecké skupiny, jejíž členové zabili a znásilnili desítky lidí. V devadesátých letech byl prý napojen na hlavní strůjce rwandské genocidy.

Během rwandské genocidy v roce 1994 bylo radikálními Huty za 100 dnů zmasakrováno na 800 000 menšinových Tutsiů a desetitisíce umírněných Hutů.

Soudní proces s dvaačtyřicetiletým Munyanezou začal před dvěma a půl roky. Zatčen byl v Kanadě v roce 2005. Během soudního procesu vystoupilo přes 60 svědků. Mnozí z nich vypovídali za zavřenými dveřmi, aby ukryli svou identitu. Nárok na případné podmínečné propuštění bude mít nejdříve za 25 let.

Munyaneza je prvním člověkem, který byl v Kanadě odsouzen za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané v jiné zemi.