AI monitorující dodržování lidských práv to označila za hrubé porušení nestrannosti a vyzývá úřady, aby Oliverovi trest změnily. Případ vyšel najevo krátce po vynesení verdiktu v roce 1999, ale odvolací instance jej až dosud potvrdily.

Oliver byl odsouzen za vraždu při vloupání. Podle komplice oběť postřelil a pak ji udeřil pažbou do hlavy. „Udeří-li jej železným nástrojem, ať zemře, je to vrah: vrah bude určitě usmrcen, (neautorizovaný překlad – pozn. red.),“ předčítal z bible jeden z porotců ostatním.

Pasáž se nachází v knize Numeri v kapitole 35 verš 16.

V bibli našel recept pro trest i další z nich. Dánskému reportérovi později řekl, že pokud jsou platné zákony v rozporu se starozákonním právem, mělo by platit to druhé. A také že trest doživotí je jen břemenem pro daňové poplatníky.

Podle soudce se porotci nedopustili ničeho špatného, týž postoj zaujal i texaský odvolací soud. Federální instance loni sice připustila, že hledání verdiktu v bibli se v tomto případě rovná „vnějšímu ovlivňování“ zakázanému ústavou, ale přehrála míč na odsouzeného: prý neprokázal, že to vůči němu vyvolalo předpojatost.

Případ nehnul ani s Nejvyšším soudem USA: ten se jím letos v dubnu odmítl zabývat, ač ho k tomu vyzvalo asi 50 bývalých federálních a státních prokurátorů.